Медицинският университет в Пловдив се оформя като център за изследване на аутизъм

Може да проявите интерес и към: