Родители на деца с епилепсия дават на съд МЗ заради липсващо лекарство

Може да проявите интерес и към: