Д-р Радка Масларска: “Лечението на рисковите новородени деца трябва да се провежда с високотехнологична апаратура от квалифицирани медицински екипи”

Може да проявите интерес и към: