Дете с изключително рядка болест ще получи експериментално лекарство с помощ от държавата

Може да проявите интерес и към: