Сравнително постоянна остава тенденцията на лекуваните деца със средства на фонда в България. През тази година той е 471, а за същия период на 2014 г. – 498. Наблюдава се тенденция за увеличаванe на подадените заявления за лечение. През първите шест месеца на 2013 г. те са били 357, през същия период на 2014 г. –  696, а сега са – 803.

Проведени са 14 заседания на фонда, от които 6 извънредни. Одобрени са 653 заявления от 803 подадени. 83 от неодобрените заявления за лечение в чужбина са по причина, че лечението може да се проведе в България или защото заявеното подпомагане не попада в обхвата на фонда. Одобрени са 10 трансплантации от 13 заявления – една чернодробна, две бъбречни и 7 костно-мозъчни.

За първите шест месеца на тази година фондът е похарчил 6 082 000 лв.  От тях 5 891 000 лв. са дадени за лечението на децата, като за тези, лекувани в чужбина, са дадени 3 362 000 лв., а за България –  2 529 000 лв. Разходите за издръжка на фонда са 191 000 лв. От тях 101 000 лв. са за заплати, 17 000 лв. за осигуровки и 67 000 лв. – текуща издръжка.

Фондът организира и финансира посещението в България на проф. Пелерен и проф. Делем от Лил, Франция. Те прегледаха и консултираха 26 деца с лицеви аномалии в отделението по Пластична хирургия към УМБАЛ „Св. Георги”. Извършени са операции на 5 деца.