Успеваемостта на трансплантациите в България е сравнима с тези в Европа

Може да проявите интерес и към: