Африканският континент вече е зона, свободна от полиомиелит

Може да проявите интерес и към: