Парламентът одобри създаването на Национална здравна карта

Може да проявите интерес и към: