Електронното здравно досие ще съдържа информация за медицинското облъчване на пациента

Може да проявите интерес и към: