Предстои първото клинично проучване на терапия със стволови клетки при ембриони

Може да проявите интерес и към: