Повече от 25 хиляди деца у нас страдат от епилепсия

Може да проявите интерес и към: