Проф. Мая Константинова: „Трябва да има по-голям ред при търсене и получаване на първичната медицинска помощ за деца“

Може да проявите интерес и към: