Най-често използваните хомеопатични медикаменти: Belladonna

Може да проявите интерес и към: