Центърът за контрол и превенция на заболяванията потвърди, че вирусът Зика е причина за микроцефалия

Може да проявите интерес и към: