До 2030 г. в Европа ще има недостиг на 4 млн. медицински специалисти

Може да проявите интерес и към: