Най-често използваните хомеопатични медикаменти: Pyrogenium

Може да проявите интерес и към: