Клинична задача: 5-месечно кърмаче с туморна формация и болезненост в лява шийна област

Може да проявите интерес и към: