Най-често използваните хомеопатични медикаменти: Chamomilla vulgaris

Може да проявите интерес и към: