МЗ изготвя нов проект за остойностяване на лекарския труд

Може да проявите интерес и към: