Новите правила за добра медицинска практика трябва да бъдат готови наесен

Може да проявите интерес и към: