Най-често използваните хомеопатични медикаменти: Hepar sulfur calcareum

Може да проявите интерес и към: