Детското отделение на болницата в Търговище вече разполага с “Библиотека на играчките”

Може да проявите интерес и към: