Доц. Гриша Матеев: „Дерматологията е като изкуството“

Може да проявите интерес и към: