Детето като пациент. Холистичният подход в мениджмънта на дете с увреждания

Може да проявите интерес и към: