Оценяване на здравето на костите при децата и ролята на двойно енергийната рентгенова абсорциометрия /DXA/

Може да проявите интерес и към: