Дълбока венозна тромбоза – усложнение на улцерозен колит в детската възраст. Клиничен случай

Може да проявите интерес и към: