Доц. Мая Аргирова: „Годишно в страната се регистрират около 3000 деца с изгаряния“

Може да проявите интерес и към: