Химеризъм и неговото приложение за мониториране на пациенти след алогенна трансплантация на хемопоетични стволови клетки

Може да проявите интерес и към: