Основни принципи на трансфузионната терапия при трансплантация на хемопоетични стволови клетки

Може да проявите интерес и към: