Oтворено писмо до министъра на здравеопазването във връзка с изграждането на Национална педиатрична болница

Може да проявите интерес и към: