Проф. Тодор Кантарджиев: „Дори в Европа има пропуски във ваксинопрофилактиката на населението“

Може да проявите интерес и към: