Българските акушерки обединиха исканията си в декларация до институциите

Може да проявите интерес и към: