По въпроса за задължителните имунизации в Р България и правото на информирано съгласие

Може да проявите интерес и към: