Доц. Румяна Андонова: „Няма единна детска болница, пациентите се препращат от едно място на друго“

Може да проявите интерес и към: