Клиниката по неонатология в СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ временно прекратява приема на пациенти

Може да проявите интерес и към: