Основни моменти в клиничната практика по детско-юношеска гинекология, брой 7/2018