Рецидивираща генитална кандидоза при диабет тип 1 в детска възраст. Aнализ на пет клинични случая

Може да проявите интерес и към: