МЗ обяви 489 места за лекари специализанти по държавна поръчка за 2019 г.

Може да проявите интерес и към: