Протоколи за спешно поведение при митохондриални заболявания/лактатна ацидоза

Може да проявите интерес и към: