Първото българско дете с имплантируем кардиодефибрилатор вече е на 23 години

Може да проявите интерес и към: