Ниво на NGAL в серум и урина при деца в критично състояние, предварителни резултати

Може да проявите интерес и към: