Оценка на ставния статус при пациенти с хемофилия, корелация МРТ/ехография

Може да проявите интерес и към: