Доц. д-р Красимир Минкин: „Нивото на неврохирургията у нас е много над средното за Европа“

Може да проявите интерес и към: