Обнародвана е новата Наредба за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Може да проявите интерес и към: