Фeтална ихтиоза. Съвременни данни за етиопатогенеза, клинична картина, диагностика и терапия

Може да проявите интерес и към: