Влия ли ротавирусна ваксинация върху по-дългосрочния риск от инвагинация? Данни от проучване, проведено в САЩ

Може да проявите интерес и към: