Проведе се Източноевропейското лятно училище на Европейското дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене (ESPGHAN)

Може да проявите интерес и към: