Проф. Пенка Переновска: „Необходима е тясна връзка между доболничната и болничната помощ“

Може да проявите интерес и към: