Лечение на нисък ръст с рекомбинантен човешки растежен хормон (rhGH) при момичета със синдром на Turner

Може да проявите интерес и към: