Проведе се дискусия относно изграждането на Национална детска болница

Може да проявите интерес и към: